Diễn đàn Diễn đàn Quy hoạch xây dựng Các vấn đề về quy hoạch Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

--------- Bạn cần đăng nhập để sử dụng diễn đàn ----------

--------------------------- Hướng dẫn sử dụng --------------------------

14:41 14/03/2019 #1

ctysongnam

Tham gia từ: 14/03/2019

Bài viết: 1

Chủ đề : Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 là triển khai và cụ thể hoá quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, là cơ sở để lập các dự án đầu tư­ xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phải phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000.
 
Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 có thể hiện quy hoạch phân lô và giao thông nội bộ chi tiết đến từng đơn nguyên. Phần Thiết kế đô thị với mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng của các công trình hay các mẫu đơn nguyên cũng phải được thể hiện đầy đủ. Đi kèm với các hồ sơ bản vẽ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 là bản Điều lệ xây dựng với các quy định chi tiết về các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc ( mật độ, chiều cao, khoảng lùi, hệ số sử dụng đất …) cho các công trình trong dự án.
 
Trong thuyết minh trình duyệt của hồ sơ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 phải thể hiện một phần quan trọng là đánh giá tác động môi trường chiến lược của dự án đối với toàn dự án và cả khu vực xung quanh. 
 
Các hồ sơ trình duyệt trong giai đoạn quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500:
 
        *  Trình duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500
 
        - Bản vẽ quy hoạch tỉ lệ 1/500 (A1 hoặc A0)
 
o   Bản đồ vị trí và giới hạn tỉ lệ 1/2000 – 1/10.000
o   Bản đồ khảo sát hiện trạng và địa hình.
o   Bản đồ quy hoạch cơ cấu phân khu chức năng.
o   Bản đồ quy hoạch giao thông.
 
         - Các văn bản pháp lý liên quan.
         - Thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch (A4).
         *  Trình duyệt Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500
         - Bản vẽ quy hoạch tỉ lệ 1/500 (A1 hoặc A0).
 
o   Bản đồ vị trí và giới hạn.
o   Bản đồ khảo sát hiện trạng.
o   Bản đồ hiện trạng môi trường.
o   Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược.
o   Bản đồ quy hoạch cơ cấu.
o   Bản đồ quy hoạch sử dụng đất.
o   Bản đồ quy hoạch cảnh quan.
o   Bản đồ quy hoạch san nền và thoát nước mưa.
o   Bản đồ quy hoạch giao thông.
o   Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải và xử lý chất thải rắn.
o   Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước.
o   Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện.
o   Bản đồ quy hoạch hệ thống chiếu sáng đường và đèn giao thông.
o   Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc.
o   Bản đồ quy hoạch hạ tầng.
o   Bản đồ quy hoạch đường đỏ và ranh xây dựng.
o   Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống.
 
o   Bản vẽ thiết kế đô thị.
 
          - Các văn bản pháp lý liên quan.
          - Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 (A4).
          - Điều lệ xây dựng.
          - Dự thảo tờ trình phê duyệt.
 
quy-hoach-chi-tiet-ti-le-1-500-hoc-vien-tu-phap-tphcm
Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Học Viện Tu Pháp TPHCM
 
Thời gian chờ mỗi một cơ quan ban ngành xét duyệt các hồ sơ quy hoạch là 20 ngày làm việc. Tổng thời gian thực hiện công tác quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 ( thực tế ) khoảng 4-6 tháng.

Thống kê diễn đàn

Lượng người đang online: 24